Statistické zpracování dat do diplomové práce

Studenti se na mně nejčastěji obracejí se žádosti o pomoc se statistickým zpracováním dat do diplomové práce. Nabízím kompletní zpracování praktické části práce, která se zabývá verifikací hypotéz. Pomohu vám se správnou formulaci hypotéz, otestuji hypotézy, ověřím předpoklady, zformuluji závěry a připravím přehledné tabulky a grafy.

Výhody:

Ušetříte čas, nervy a své výsledky si budete umět obhájit!

S čím vám mohu pomoci:

Statistické zpracování dat v Excelu

Statistické zpracování experimentálních dat

Statistické vyhodnocení dat z dotazníku

Statistická analýza vícerozměrných dat

Statistické zpracování a interpretace dat

Statistické vyhodnocení hypotéz

Zpracování statistických dat Praha, Brno…

Tip:

Vyhněte se otevřeným otázkám v dotazníku. Je problém s jejich statistickým zpracováním i interpretací. Nenechávejte prostor pro subjektivní interpretaci Vašich otázek. Vždy nabídněte pár možných odpovědí.

ŠPATNĚ: Jaké zvíře vlastníte? Napište: …

SPRÁVNĚ: Jaké zvíře vlastníte? a) pes b) kočka c) králík d) myš e) jiné

V případě, že je spektrum odpovědí natolik široké, že nelze vyjmenovat všechny varianty, nechte jako poslední možnost Jiné.