Statistické vyhodnocení dotazníku

Máte vyplněné dotazníky a neumíte je statisticky zpracovat? Data z dotazníků Vám graficky zpracuji, vymyslím a taky ověřím statistické hypotézy. Použité statistické testy vám srozumitelně vysvětlím.

S čím vám mohu pomoci:

Statistické zpracování papírových dotazníků

Statistické zpracování online dotazníků

Vyhodnocení dotazníku do diplomové práce

Vyhodnocení dotazníku do bakalářské práce

Vyhodnocení dotazníku v SPSS

Vyhodnocení dotazníku v Excelu

Zvolím vhodné statistické metody pro vyhodnocení dotazníku