Služby

Podívejte se, čím se zabýváme a jak může vypadat výstup, který od nás obdržíte:

Máme zkušenosti s analýzami všeho druhu. Používáme všechny standardní statistické metody: korelační a regresní analýza, Chí-kvadrát test dobré shody, analýza rozptylu (ANOVA), t-test, F-test a mnoho jiných parametrických i neparametrických testů.