O mně

Jmenuji se Matej Marek a ekonometrii jsem vystudoval na Erasmus University Rotterdam. Statistice a ekonometrii se věnuji dodnes v rámci statistického zpracování dat pro jednotlivce a firmy. Během své několikaleté praxe jsem řešil nejrůznější statistické problémy a pomohl stovkám studentů, lékařů a firmám.

foto2

Používám všechny standardní statistické metody: korelační a regresní analýza, faktorová analýza, analýza rozptylu (ANOVA), časové řady, t-test, F-test a mnoho jiných parametrických i neparametrických testů.