Cena

Cena za statistické zpracování dat je individuální a záleží na konkrétním zadání a datech. Pro lepší představu uvádime orientační ceník:

Základní balíček Zpracování dat k bakalářským pracím, základní vyhodnocení dotazníku. 5 000 Kč
Střední balíček Zpracování dat k diplomovým pracím včetně běžně užívaných statistických testů. 8 000 Kč
Velký balíček  Zpracování dat k dizertačním pracím včetně pokročilých testů a vícerozměrných metod. 12 000 Kč

Pro přesnou kalkulaci ceny prosím zašlete zadání a ukázku dat.