Biostatistika

Nabízíme profesionální statistické zpracování medicínských dat pro publikaci nebo vědecký grant. Řada vědeckých časopisů dnes nepřijme k publikaci experimentální výsledky bez jejich statistického zpracování.

Mezi naše klienty patří například:

Lékaři řešící své disertační práce a granty

Nemocnice a výzkumné ústavy provádějící klinické studie

Farmaceutické společnosti

Typické úlohy z biostatistiky, které řešíme:

Popis cílové populace – popis sledovaných znaků cílové populace. Nejčastěji se jedná o sumarizaci datového vzorku

Srovnání skupin – testování hypotéz o sledovaných veličinách

Regresní a korelační analýza – zkoumání závislostí mezi veličinami, cílem je odhalení případné společné tendence ve výskytu jednotlivých hodnot těchto znaků.